Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Turčianska Štiavnička

Turčianska Štiavnička

História obce

Obec nesie stopy staroslovienskeho osídlenia. Ako osada sa po prvý raz spomína v roku 1474. Táto pôvodne poddanská obec patrila Sklabinskému hradu. V 16. až 19. storočí patrila Révayovcom a Ujhelyovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a domácou výrobou plátna.

Erb

Červené a biele ruže sú inšpirované azda rodovým erbom Révajovcov, turčianskych županov a zároveň vlastníkov obce. Veľmi dekoratívna historická pečať obce z roku 1866 sa stala predlohou erbu, ktorý vznikol roku 1997.

Kultúrne a historické pamiatky

Svedectvom minulosti je renesančný kaštieľ spomínaný v roku 1637. Má dve podlažia so 108 miestnosťami a vnútorné uzavreté obdĺžnikové námestie. Bol obývaný do roku 1944 a v súčasnosti chátra. Stojí na okraji anglického parku so zimnou záhradou. Prírodný park s rozlohou 80 ha založili koncom 18. storočia. Spestrený bol sadenicami s cudzokrajných drevín. V 19. storočí pribudlo oranžérium. Neďaleko kaštieľa sa nachádzajú pozoruhodné rybníky. Mauzóleum Révaiovcov je dominantou obecného cintorína.

Osobnosti a známi rodáci

Z Turčianskej Štiavničky pochádza básnik Ján Kostra, ktorého rodný dom sa nachádza neďaleko kaštieľa. Pochádza odtiaľto i proletársky básnik Andrej Hvizdák a básnik, prozaik a prekladateľ Juraj Kalnický.

Prírodné krásy a turizmus

Obec leží pri vyústení Kantorskej doliny do Turčianskej kotliny. V roku 1873 bol dokončený a upravený výkop ôsmich rybníkov na návrší Na Teplici. Z vodného systému situovaného pozdĺž potoka Kantor sa do súčasnosti zachovali tri vodné nádrže vrátane technológie z prelomu 19. a 20. storočia. Vodné nádrže sú kaskádovito usporiadané od svahu blízkeho kopca až po záhradne upravenú časť parku. Cyklotrasy vedú z Turčianskej Štiavničky na Sklabinský hrad alebo cez Borovú do Martina.

Súčasnosť obce

V obci pôsobí folklórna skupina Turčianska Štiavnička. Obec pravidelne v lete organizuje obľúbené podujatie Štiavnický kotlík.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.