Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Trebostovo

Trebostovo

História obce

Obec sa po prvý raz písomne spomína v roku 1262. Rozvinuté sídelné pomery v tejto oblasti už pri darovaní majetku zoborským benediktínom v r. 1113 dovoľujú predpokladať, že Trebostovo i susedné Trnovo v tom čase nielenže existovali, ale ich existenciu treba posunúť do 11. storočia. Trebostovo bolo kráľovským majetkom a do roku 1389 prináležalo Sklabinskému hradu. Od konca 15. storočia patrilo panstvu Blatnica. Obec sa stala sídlom jednej vetvy rodiny Révayovcov. V období rozvoja olejkárstva s šafraníctva sa aj v Trebostove živila podomovým obchodom značná časť obyvateľstva. Obdobie po prvej ČSR znamenalo pre obyvateľov obce kvalitatívny nárast po stránke politickej, kultúrnej a vzdelanostnej. Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do príprav a bojov SNP a po oslobodení sa Trebostovo zmodernizovalo a postavili sa dôležité stavby.

Erb

Motív pozoruhodnej obecnej pečate z roku 1787 pripomína verš zo Skutkov apoštolov 20, 29 – 31 o falošných učiteľoch ako dravých vlkoch.

Kultúrne a historické pamiatky

Výraznou dominantou obce je renesančný kaštieľ Révayovcov zo 17. storočia. Trojkrídlovú stavbu s mohutnými štvorcovými vežami na nárožiach pôvodne obkolesovala vodná priekopa. Dnes je kaštieľ v súkromných rukách a chátra. Nachádza sa tu i kúria zo 16. storočia, prestavaná v 18. a 19. storočí. Dnes je bez využitia a v narušenom stave. Na vrchole cintorína v blízkosti murovanej zvonice a barokovej pohrebnej kaplnky sa nachádza jedno z troch rodových mauzóleí Révayovcov v Turci.

Prírodné krásy a turizmus

Obec je východiskom výletov do oblasti lúčanskej Malej Fatry. Cyklotrasy vedú Trebostovskou dolinou popod Končiar.

Súčasnosť obce

V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, Futbalový klub, Jazdecký klub, Poľovnícke združenie Čechrenica a Klub Mladých, ktorý sa venuje organizovaniu rôznych kultúrnych podujatí.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.