Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Necpaly

Necpaly

História obce

Na dnešnom území obce existovalo lužické sídlo z konca bronzovej doby. Prvá nepriama písomná zmienka o obci pochádza z roku 1269. Obec patrila rodu Necpalských a od 16. storočia rodu Justhovcov, ktorí boli šíriteľmi reformačných myšlienok. V 17. storočí sa Necpaly stali artikulárnym miestom pre dolný Turiec, smel tu byť postavený drevený evanjelický kostol.

V 16. storočí tu bola evanjelická latinská stredná škola. Neskôr tu bolo založené evanjelické gymnázium, ktoré v roku 1834 presťahovali do Martina. Koncom 19. storočia sa Justhovci dostávajú na pokraj bankrotu a postupne strácajú majetky v Necpaloch. Hospodársky najsilnejšou rodinou v Necpaloch sa stávajú Franklinovci. V 18. a 19. storočí boli Necpaly hospodársky pomerne rozvinuté. Bola tu papiereň, pivovar a viacero mlynov. Mlynárstvo prežilo až do 20. storočia, zaniklo až znárodnením po nástupe komunizmu.

Erb

Hagiografický motív vychádza z obecnej pečate z 18. storočia. Písmená sa interpretujú ako S(anctus) L(adislaus) R(ex) V(ngariae) teda „svätý Ladislav, kráľ Uhorska“.

Kultúrne a historické pamiatky

Dedine dominuje ranogotický Kostol sv. Ladislava z roku 1222. Vyrástol na základoch jedného z najstarších kostolov v Turci, ktorý existoval už v 10. storočí. Neskoro – klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1840 na mieste dreveného artikulárneho kostola.

Svedectvom minulosti obce je niekoľko kaštieľov zo 17. a 18. storočia. Franklinovský kaštieľ bol obývaný do sedemdesiatych rokov 20. storočia. Kaštieľ na námestí „Modrý“ bol v minulosti sídlom detského domova v Necpaloch. V obci sa nachádza park s rozlohou 2 ha so zaujímavými exemplármi drevín. O zachovanie histórie sa snaží aj Obecné múzeum a Notariát v Necpaloch s expozíciou historických predmetov a fotografií.

Osobnosti a známi rodáci

Prvým členom rodiny Franklinovcov, ktorá vlastnila majetky v Necpaloch bol Benjamín Franklin, nemanželský syn Dionýza Justha a pravnučky Benjamina Franklina.

Prírodné krásy a turizmus

Nad obcou vyviera výdatný prameň pitnej vody, z ktorého sa napája hlavný vodovod mesta Martin. Z obce vedie turistický chodník do Necpalskej doliny, ktorá patrí medzi najdlhšie vo Veľkej Fatre. V hornej časti doliny sa na pravom prítoku Necpalského potoka nachádza prírodná pamiatka – Prvý a Druhý Necpalský vodopád.

Turistická trasa vedie aj ku Chate pod Borišovom, kde je možné sa napojiť na trasu náučného chodníka hrebeňom Veľkej Fatry. Ďalšie možnosti vychádzok sú po ceste SNP v rôznych smeroch, kopírujúce trasy cykloturistických chodníkov.

Súčasnosť obce

V obci sídli Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec. Pôsobia tu viaceré spolky. V obci sa nachádza detský domov, ktorý bol založený v roku 1965. Pravidelne sa v obci koná športové podujatie Borišovský výbeh.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.