Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Folkušová

Folkušová

História obce

Osada Folkušová, ktorá vznikla ako zemianska osada v chotári susedných Sebeslaviec, sa v písomných dokumentoch spomína v roku 1331. V tom čase patrila Folkušovi, neskôr viacerým zemianskym rodinám – Durdíkovcom, Lučnovcom, Thomkovcom a Benickovcom. V 18. storočí tu mali majetky Prónayovci.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V obci boli rozvinuté remeslá (kožušníctvo, košikárstvo, tkáčstvo). Poľnohospodárstvo zostalo hlavným zamestnaním aj za I. ČSR. Obyvatelia sa zapojili do SNP. V obci mal sídlo partizánky štáb Viktorova. Obec bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy.

Erb

Úzke spojenie rodu Folkušovských z Folkušovej s obcou bolo dôvodom na osvojenie si rodového erbu a jeho konštituovanie ako obecného erbu.

Kultúrne a historické pamiatky

Spomienkou na bývalých majiteľov je kúria zo začiatku 17. storočia, ktorá bola neskôr prebudovaná. Zo sakrálnych pamiatok zaujme baroková zvonica z roku 1782 a v roku 1926 obnovená kaplnka, ktorá bola postavená v historizujúcom štýle.

Súčasnosť obce

Každoročne sa v obci konajú bežecké preteky Folkušovská sedmička. Pri príležitosti výročia SNP sa organizuje futbalové stretnutie ženatí – slobodní. Cez Folkušovú vedú trasy cyklistických pretekov Turčiansky amatérsky triatlon. Okrem toho sa každý rok na Štedrý deň koná Vianočný futbal.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.