Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
blatnica

Blatnica

Blatnica je obec na Slovensku v okrese Martin na okraji pohoří Velká Fatra, nedaleko zříceniny hradu Blatnica. V obci se nachází kaštel z poloviny 17. století a klasicitní evangelický kostel z roku 1786. Součástí obce je dnes také osada Sebeslavce.

Predovšetkým v obci upúta architektúra ľudového staviteľstva, domy s klenutými uzatvorenými bránami z konca 18. storočia a polovice 19. storočia a sypárne okolo Blatnického potoka.
Nad obcou sa vypína kopec Plešovica, kde sa nachádza hradište, zbytky valového opevnenia sú dobre viditeľné ešte dnes. V úbočí Tlstej nad Gaderskou dolinou sa nachádza jaskyňa Mažarná, sídlo pračloveka. Ďalšou takouto pamiatkou je jaskyňa „Na vyhni“ nad konským dolom.

Vzácnou pamiatkou, ktorá sa nachádza mimo obce je nález výzbroje a výstroje veľkomoravského veľmoža, ktorý nález historici radia medzi 8. až 9. stročie. Na mieste družstevného kravína roku 1961 robotníci vykopali množstvo črepového materiálu z miesta, kde stála kedysi v praveku osada.

Z hľadiska dejinného medzi významné pamiatky patrí i starý hrad Blatnica, dnes už len ruiny zašlej slávy bývalých majiteľov. Tento hrad mal pohnuté dejiny, lebo od 15. storočia až do prvej štvrtiny 16. storočia veľmi často menil majiteľov. Na tomto hrade sa narodil významný spisovateľ, politik a politológ Peter Révay, ktorý napísal viaczväzkové dejiny Uhorska a ďalšie vedecké práce. Mladšou pamiatkou je kostol ev. a v. postavený koncom 18. storočia prestavaný v roku 1938. Z hnuteľných pamiatok je tu vzácny oltárny obraz z 19. storočia a klasická krstiteľnica. Z miestnych farárov hodno spomenúť Jozefa Meššu, ktorý sa podieľal na hospodárskom povznesení obce, za čo bol cisárom Jozefom Františkom vyznamenaný rytierskym krížom. V kostolnej uličke je budova starej školy zo začiatku 19. storočia, z dvoch kaštieľov, ktoré sa v obci nachádzajú starší prízemný bol postavený v 17. storočí v duchu doznievajúcej renesancie. V 18. storočí bol pri generálnej oprave pristavený kruhový portikus.

Z osobností, ktoré v Blatnici, žili vynikla Izabela Textorisová, botanička, žila tu i jej sestra Oľga, učiteľka a spisovateľka. Z obce pochádza poetka Máša Haľamová zo známeho šafranického rodu. V obci sa nachádza zaujímavý dom, podobný tým, čo si stavali naši obchodníci v Rusku – je to tzv. šafranický ruský dom, ktorý je svedectvom úspešného podnikania majiteľa. Originál domu bol pôvodne postavený v Nerčinsku na Sibíri.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.