Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Belá-Dulice

Belá-Dulice

História obce

Obec vznikla spojením obcí Belá a Dulice v roku 1971. Na území Belej našli pamiatky z konca mladšej kamennej doby, lužické popolnicové pohrebisko z mladšej bronzovej doby a púchovské hradisko. V písomných dokladoch sa spomína od roku 1282. Obec bola poddanskou obcou Blatnického hradu.

Dulice sú písomne doložené od roku 1357. V minulosti patrili niekoľkým zemianskym rodinám, z ktorých najvýznamnejšia bola rodina Buľovských. Miestny obyvatelia pracovali v lese a pálili drevené uhlie, furmančili a zaoberali sa remeslami.

Erb

Symbol Baránka korení v pečati Belej zo 16. storočia, postava rytiera zasa v pečati Dulíc z 19. storočia.

Kultúrne a historické pamiatky

Najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou je ranogotický rímskokatolícky Kostol Božieho tela z 13. storočia obkolesený kamenným múrom. V obci sa nachádza aj evanjelický kostol z 20-tych rokov 20. storočia. Zachovala sa i kúria z polovice 18. storočia. Špecifikom je potočná radová zástavba a sýpky umiestnené oproti obytným domom na druhej strane cesty, na ľavom brehu Belianskeho potoka s typickými kovanými okenicami a železnými dverami. 

Prírodné krásy a turizmus

Z Belianskej alebo Jasenskej doliny vedú turistické trasy na Lysec (1381 m), ktorý je národnou prírodnou  rezerváciou. Z Lysca je možné pokračovať na Malý Lysec (1297 m). V jeho okolí sa nachádzajú dve prírodné rezervácie-Madačov a Kornietová.

V hornej časti Belianskej doliny sa nachádza prírodná rezervácia Borišov. Na jej vrchu sa vypína vrch Borišov (1510 m), pod ktorým sa nachádza Chata pod Borišovom s celoročnou prevádzkou. V samotnej doline i jej odbočkách je množstvo súkromných chát a sčasti asfaltová cesta vedie až po rekreačné stredisko Havranovo.

Súčasnosť obce

V súčasnosti  v obci pôsobia viaceré spolky a združenia. Medzi nimi treba spomenúť Telovýchovnú jednotu Družstevník Belá-Dulice, Jednotu dôchodcov, Folklórny súbor Lysec, Ochotnícky divadelný súbor pri OcÚ , Dobrovoľný hasičský zbor Belá-Dulice a Poľovnícke združenie Lysec-Hôsec.                                       

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.